Price Action Trading Technique - Forex Market Technical Analysis

Ár Action kereskedési technika

0 0 Vote
Instructor

Ár Action kereskedési technika

Forex képzés, ötvenedik fejezet

Üdvözöljük ismét a Forex pénzügyi piacokkal foglalkozó professzionális képzésén.Ebben a fejezetben a Price Action Kereskedési Technikáról ejtünk pár szót.

A legtöbb pénzintézmény, bank és professzionális kereskedő arra használja a Price Action (azaz az ár viselkedésén, változásán alapuló) módszert, hogy beazonosítsa a legmegfelelőbb Eladási vagy Vételi belépési árat az arra alkalmas időpontban.

Vételi zóna

A vételi zóna olyan csökkenő trendben szereplő tartomány, ahol egy felfelé irányuló fordulópont alakul ki, és egy hosszú vagy rövid emelkedő trend feltételezhető.

Eladási zóna

Emelkedő trendnél az Eladási zóna az a terület, ahol egy hosszú- vagy rövidtávú lendülettel rendelkező, lefelé irányuló fordulópont alakul ki.

Függőben lévő zóna

A Függőben lévő zóna egy olyan régió, ahol nincsenek érvényes Vételi vagy Eladási szignálok, tehát a kereskedőknek várniuk kell, amíg egy jelentős hírt vagy eseményt követően meg nem jelenik a megfelelő Vételi vagy Eladási zóna. A kereskedőknek figyelembe kell venniük, hogy nem mindig állnak rendelkezésre megfelelő Vételi vagy Eladási zónák, tehát a sikeres ügylet lebonyolításához megfelelő tudásra, tapasztalatra és türelemre van szükség.

Price Action Trading Technique - Trading Signals and Technical Analysis of Market

A Price Action Stratégia

Amikor a piaci trend a nagy volumennek és a megegyező irányú megbízásoknak köszönhetően elmozdul egy adott irányba, a gyakorlott kereskedők legtöbbje teljesen vagy részlegesen lezárja azokat a pozícióit, ahol a piaci trend rövid vagy hosszú távra irányt vált. Például ha a kereskedők Eladási megbízásokat helyeznek el egy csökkenő trenden és néhány esés után a legtöbb szakértő még épp a korrekciós- vagy fordulópont előtt lezárja az Eladási megbízását, így Vételi megbízást tudtak elhelyezni annál az adott árnál. Egy gyakorlott kereskedő mindig megvárja a fordulópontokat, hogy megfelelő megbízást helyezzen el, amely ésszerű profitot hoz neki a trendek különféle feltételeinek teljesülése esetén.

Alkalmazott eszközök

A kereskedők az alább felsorolt eszközöket hasznosítják a Price Action módszernél:

 • szintek, támasz- és ellenállási szintek;
 • alakzatok;
 • gyertyák;
 • indikátorok;
 • stratégiák, például: Andrews Vasvilla.

Price Action Trading Technique - Continuation and Reversal Method - Buy and Sell Zone

Az alakzatokat alaposan figyelembe kell venni, mert kulcsfontosságú hatást gyakorolnak a Price Action stratégiára.

Azok a kereskedők, akik Fundamentális Elemzés alapján kereskednek, arra használják fel a technikai elemzést, hogy alkalmas belépési és záró árakat azonosítsanak be. Nyilvánvalóan azok a kereskedők, akik a Technikai elemzésre támaszkodva kereskednek, arra használják a fent említett eszközöket, hogy megtalálják a legmegfelelőbb belépési és záró árat.

Price Action Trading Technique - Levels and Candlesticks - Indicator and Oscillator- Andrew\\'s Pitchfork

Időintervallumok

A kereskedőknek elsőként Havi formátumba kell állítaniuk az időkeretet, amelyet aztán lépésről lépésre kell megváltoztatniuk a kívánt időintervallumra. A kereskedőnek minden egyes időszakban meg kell határoznia a szignifikáns szinteket, támasz-/ellenállási vonalakat, alakzatokat, gyertyákat, indikátorokat és stratégiákat. Ha például a kereskedő a H1 időintervallumban akar elhelyezni egy megbízást, akkor miután M1-re változtatta az időkeretet, lépésről lépésre kell csökkentenie az időszakot a H1-ig, és közben hasznosítania kell a legfőbb eszközöket a kívánt helyen. A professzionális kereskedők által legtöbbször használt időkeret a H4.

A Price Action előnyei

Több oka is van annak, miért érdemes egy kereskedőnek a Price Actiont használnia:

 1. A legtöbb kereskedő egy alakzat szignálja alapján helyez el megbízást. Néha egy alakzat csak részlegesen alakul ki, vagy az érvénytelen helyeknek vagy előre meg nem jósolt trendeknek köszönhetően hibás és megbízhatatlan szignálokat generál. A kereskedő a piaci trend és az alakzatok elemzésével, valamint a Price Action felhasználásával előre láthatja a jövőben bekövetkező piaci trendet. A kereskedő például kispekulálhatja, hogy a trend tovább halad majd egy adott alakzatból generált TP ár felé, vagy a trend iránya megfordul, amikor eléri a TP ár felé vezető út 40%-át.
 2. A kereskedő az ésszerű profit elérése érdekében meghatározhatja a TP ár pontos és korrekt helyét.
 3. A kereskedő meghatározhatja az SL ár pontos helyét. Ha a kereskedő tág SL árat határoz meg, az felemésztheti a teljes tőkét. Ha szűk SL ár kerül meghatározásra, az ár irányt válthat a kívánt TP ár felé, miután érintette az SL árat, tehát a megbízás veszteséggel zárul. Az SL ár helye pontosan meghatározható.
 4. A kereskedő továbbfejlesztheti egy alkalmazott stratégia hatékonyságát, ha egy trend kezdő- és végpontja pontosan előre jelezhető.
 5. A kereskedő a Price Action alkalmazásával javíthat a Kockázat- és Pénzkezelési módszerén. Mivel a kereskedők a brókerek által nyújtott Tőkeáttétet aknázzák ki, a nagyobb összegű profit elérése érdekében általában több, nagyobb kockázattal járó megbízást helyeznek el, viszont a nem megfelelő helyen és időben elhelyezett megbízások rendkívül nagy tőkeveszteséget okoznak. Egy kereskedő néha arra is spekulálhat, hogy amikor a piaci ár az SL ár felé halad tovább, a trend irányt vált a TP ár felé, ám ez ilyenkor ?Margin Callt? eredményez.
 6. A kereskedő a Price Action alkalmazását követően alaposan megvizsgálhatja a trend mindkét irányát, hogy mikor akar elhelyezni megbízást. Néhány kereskedő például úgy gondolta, hogy az Arany ára tovább fog emelkedni 2000-e, miután már elérte az 1300-at, viszont nem vették figyelembe egy további árcsökkenés lehetőségét. Az Arany ára 900-ra csökkent, így a legtöbb kereskedő elvesztette a tőkéjét. A kereskedők mindkét oldalon meghatározhatnak néhány szintet, így ha a Piaci Ár ezek közül mindegyiket áttöri, a kereskedő új megbízást vehet fontolóra a legutóbbi mozgások alapján.

Price Action Trading Technique - Entry, Take Profit and Stop Loss Prices

A legalkalmasabb időpont

A nyitott megbízások és az új megbízások alkalmas helyeinek elemzéséhez a szombatok és a vasárnapok a legmegfelelőbbek. Ha a kereskedő rövid időintervallumon akar elhelyezni megbízást, vagy éles és gyors ármozgás történik, a kereskedőnek még a londoni kereskedés elindulása előtt frissítenie kell a saját információit.

Price Action Trading Technique - Risk and Money Capital Management to avoid Margin Call

Széles körben elterjedt szimbólumok

A kereskedőnek a legmegfelelőbb és legelterjedtebb devizapárokat és nyersanyagokat kell kiválasztania, például az alábbiakat:

 • EUR/USD
 • GBP/USD
 • Arany
 • Olaj

A kereskedőnek kerülnie kell az elemzése során a nem népszerű szimbólumok használatát, például az olyanokét, melyek tartalmazzák a CHF-et, vagy a TRL-t. A Pénzügyi, Adóügyi, Kamattal, Importtal és Exporttal kapcsolatos szabályozások jelentős hatással vannak a piaci trendre és az árra. Tehát a Fundamentális kérdések nagyobb hatással bírnak a piaci trendre a Technikaiaknál, így a kevésbé fontos szimbólumok csak kissé vagy egyáltalán nem befolyásolják a piaci trendet.

Alkalmas platform

Az FXPro kínálja a legkényelmesebb platformot, mely ideális platformmal rendelkezik, és minden szimbólumra vonatkozóan kevés ár zajt, valamint hosszan visszakereshető előzménytörténetet tartalmaz. Így tehát a kereskedők hozzáférhetnek egy adott szimbólum korábbi előzményéhez, amire szükség van olyankor, ha a Price Action alapján végzünk elemzést. Például az FXPro MT4 platformján az Olaj szimbólum történetét egészen 2002-ig visszamenőleg láthatjuk, így különféle időintervallumokban kielemezhetjük a piaci trendet. Erősen ajánlott egyidejűleg 2 platformmal is rendelkeznünk, melyek közül az egyiket a piaci trend elemzésére, a másikat pedig megbízások elhelyezésére használunk. A kereskedő racionálisabban képes elemezni, ha nem terelik el a figyelmét a nyitott megbízások. A kereskedőnek mindig figyelnie kell a piaci trendet és elemeznie szükséges a legújabb trendeket, viszont ez nem jelenti azt, hogy bármilyen piaci ingadozáskor vagy mozgáskor le kellene zárnia a megbízását. A legtöbb esetben az ár a TP árat éri el némi ingadozás után.

A pontok fontossága

A Price Action elemzés során felhasználandó kiválasztott ár fontossága 3 különböző szintű lehet: Alacsony, Normális és Kiemelt. A fontosság különféle tényezőkkel határozható meg:

Price Action Trading Technique - Trading Platform MetaTrader 4 Price Chart - Bullish and Bearish Trend

 1. Időintervallum: Míg az M5-ön és M15-ön kielemzett ár fontossága alacsony, addig a Heti és Havi időkeretek kiemelt fontosságúak a Price Action elemzésnél.
 2. Megerősítés: Több egymást megerősítő, valamely alakzat vagy gyertya által generált szignál is létezhet, tehát annak az árnak kiemelt jelentősége van a Price Action elemzésnél. Ha egy adott árnak egyetlen megerősítése van, akkor a fontossági szintje normális.
 3. Átfedés: Ha egy piaci trend vagy irány több, különböző időkeretben lévő eszköz által is megerősítést nyer, akkor annak az árnak nő a fontossági szintje.

Ezzel zárjuk is ezt a fejezetet, míg újabbal nem jelentkezünk egy másik alkalommal. Viszontlátásra.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates