Financial Video Tutorials Archives - PFOREX
Session 2
05:11
Market Risk Disclosure and Disclaimer
 • Magas kocku00e1zatu00fa pu00e9nzu00fcgyi piac, ku00fclu00f6nu00f6sen a Forex
 • u00c9les szu00e1mla nyitu00e1sa alacsony pu00e9nzu00f6sszeggel
 • A kereskedők tu00edpusai
Session 3
08:11
Financial Markets and Advantages of Forex
 • Professzionu00e1lis Forex Szolgu00e1ltatu00e1soku00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 A PFOREX pu00e9nzu00fcgyi ku00e9pzu00e9se
 • A pu00e9nzpiacok ku00fclu00f6nfu00e9le szekciu00f3i
 • A pu00e9nzpiacokon vu00e9grehajtott ku00fclu00f6nfu00e9le u00fcgyletek
Session 4
12:18
Fundamental Definitions in Financial Market
 • Devizaku00f3dok (ISO-ku00f3dok)
 • Nemesfu00e9mek
 • Legkisebb u00e1rvu00e1ltozu00e1s
Session 5
11:57
Complementary Definitions in Financial Market
 • Commission (jutalu00e9k)
 • Swap (Napontu00fali kamat)
 • Hedge (fedezu00e9s)
Session 6
04:06
Brokerage and Currency Types
 • Bankok, pu00e9nzintu00e9zetek u00e9s u00a0u00fattu00f6rő bru00f3kerek
 • Privu00e1t bru00f3ker tevu00e9kenysu00e9g
 • A devizu00e1k tu00edpusai
Session 7
08:47
Regulatory Institutions and Reliable Brokerages
 • Szabu00e1lyozu00f3k
 • NFA, FCA, CYSEC
 • Szabu00e1lyozott bru00f3ker tevu00e9kenysu00e9g
Session 8
09:59
Different Types of Trading Account
 • Fix spread szu00e1mla
 • Lebegő spread szu00e1mla
 • Ku00f6zvetlen szu00e1mlu00e1k
Session 9
08:40
Different Types of Trading Strategy
 • Azonnali vu00e9grehajtu00e1s
 • Piaci vu00e9grehajtu00e1s
 • Scalper (skalpolu00f3)
Session 10
09:23
Brokerage Services and Prime Responsibilities
 • Ellentu00e9tes iru00e1nyu00fa u00fcgyletek
 • u00c1tfedu00e9s
 • Nu00f6vekvő spread
Session 11
07:45
Modern and Traditional Payment Methods
 • Elektronikus pu00e9nz
 • Megbu00edzhatu00f3 u00e9s biztonsu00e1gos cu00e9gek
 • PayPal
Session 12
06:05
Session 12
06:05
Bináris opciós kereskedés
 • Az opciu00f3 bemutatu00e1sa
 • Megbu00edzhatu00f3 weboldalak
 • A Forex opciu00f3 előnyei
Session 13
12:45
Session 13
12:45
Binary option Provider and Contract Types
 • 24Option
 • A nu00e9zet beu00e1llu00edtu00e1sa
 • Magas vagy alacsony(High / Low)
Session 14
10:03
Market Analysis and Trading Signals
 • Elemzu00e9si szignu00e1l (Analysis Signal)
 • Signals (szignu00e1lok)
 • Ku00f3d ? Fontos ismerni a szignu00e1lokban előfordulu00f3 ku00f3dokat, pu00e9ldu00e1ul, hogy aranyru00f3l vagy egy devizu00e1ru00f3l van-e szu00f3.
Session 15
09:38
Bonuses and Promotions plus Competitions
 • A bu00f3nusz oka
 • Alacsony u00f6sszegű alacsony letu00e9t
 • Magas u00f6sszegű letu00e9t bu00f3nusz
Session 16
08:00
Bevezető bróker szolgáltatások
 • IB avagy a bevezető bru00f3ker
 • IB feltu00e9telek
 • IB szolgu00e1ltatu00e1sok
Session 17
09:10
Pénzpiaci eszközök és weboldalak
 • Hu00edroldalak ? ezeken a weboldalakon a legfrissebb hu00edrek talu00e1lhatu00f3k, melyek a piacokat ku00f6zvetlenu00fcl vagy ku00f6zvetve befolyu00e1solju00e1k, u00e9s hosszu00fa- vagy ru00f6vidtu00e1vu00fa hatu00e1st gyakorolnak a piacokra. Ezeken a honlapokon pu00e9nzu00fcgyi szaku00e9rtők ki is elemzik a hu00edreket, ami jelentős segu00edtsu00e9get nyu00fajthat.
 • Elemzu00e9si oldalak ? ezek a honlapok ku00fclu00f6nbu00f6ző mu00f3dszerekkel vu00e9gzett technikai elemzu00e9st, mu00e9lyrehatu00f3 elemzu00e9st vagy mindkettőt ku00ednu00e1lnak.
 • Oktatu00e1si oldalak ? ezeken a weboldalakon u00e1ltalu00e1ban ku00fclu00f6nbu00f6ző szintű, bu00e1rmely kereskedő szu00e1mu00e1ra hasznos tananyagokat u00e9s kurzusokat tartalmazu00f3 Forex iskolu00e1k talu00e1lhatu00f3k.
Session 18
07:49
MetaTrader oktatóanyag
 • A MetaTrader feltelepu00edtu00e9se
 • A MetaTrader 4 u00e9s 5 ku00f6zti ku00fclu00f6nbsu00e9gek
 • Egyetlen platform hasznu00e1lata tu00f6bb ku00fclu00f6nbu00f6ző szu00e1mlu00e1hoz
Session 19
25:11
MetaTrader 4 kereskedési platform
 • u00c1ltalu00e1nos informu00e1ciu00f3
 • Market Watch (Piacfigyelő)
 • Navigator (Navigu00e1tor)
Session 20
18:24
A megbízás típusai és specifikációi
 • Instant Execution (Azonnali Vu00e9grehajtu00e1s)
 • Take Profit (Profit Kivu00e9t)
 • Stop Loss (Vesztesu00e9g Stop)
Session 21
03:54
A pénzügyi piacok technikai elemzése
 • Alkalmazu00e1s
 • Technikai elemzu00e9s
Session 22
10:48
A trendek típusai és a szintek
 • Trend
 • Tu00e1masz
 • Ellenu00e1llu00e1s
Session 23
06:38
Bevezetés a japán gyertyák világába
 • Japu00e1n gyertyu00e1k
 • A japu00e1n gyertyu00e1k hasznu00e1lata
 • Gyertyatu00edpusok
Session 24
05:09
A Marubozu gyertyaalakzat
 • A Marubozu vagy Hosszu00fa gyertya
 • Gyertyamu00e9retek u00f6sszehasonlu00edtu00e1sa
 • A Marubozu
Session 25
04:25
A hullócsillag és a kalapács gyertyaalakzat
 • Hullu00f3csillag Gyertya
 • Klapu00e1cs Gyertya
Session 26
02:41
Az akasztott ember-fordított kalapács és a Doji gyertyaalakzat
  Session 27
  09:15
  A sötét felhő-piercing line és az átölelő gyertyalakzat
  • Su00f6tu00e9t Felhő gyertya
  • Piercing Line
  • Medve u00c1tu00f6lelő gyertya
  Session 28
  10:08
  Bevezetés a Fibonacci visszatérésbe és tágulásba
  • A Fibonacci elmu00e9let
  • A Fibonacci Visszatu00e9ru00e9s (Retracement)
  • A Fibonacci Tu00e1gulu00e1s (Expansion)
  Session 29
  02:33
  Alakzatok - fordító és folytatólagos alakzatok
  • Alakzatok
  • Fordu00edtu00f3 Alakzatok
  • Folytatu00f3lagos Alakzatok
  Session 30
  10:46
  Folytatólagos és fordító fej és váll
  • Csu00f6kkenő Trend Nyakvonal
  • Nu00f6vekvő Trend Nyakvonal
  • H magassu00e1g
  Session 31
  06:36
  Dupla felsõ és két alapminták
  • Dupla Csu00facs Alakzat
  • Dupla Alj Alakzat
  Session 32
  04:38
  Háromszoros felső és háromszoros alsó minták
  • Tripla Csu00facs Alakzatok
  • Tripla Alj Alakzatok
  Session 33
  04:39
  Wedge - Rising Wedge és Falling Wedge
  • u00c9k
  • Emelkedő u00c9k
  • Eső u00c9k
  Session 34
  06:23
  Háromszögmintázat és típusai
  • Hu00e1romszu00f6g
  Session 35
  06:47
  Zászlós minta és típusai
  • Zu00e1szlu00f3 alakzatok
  Session 36
  05:00
  Pecsétes minta - bükkös és viharos zászló
  • u00c1rbocszalag
  • Medve u00e1rbocszalag
  • Bika u00e1rbocszalag
  Session 37
  04:18
  Mutatók és oszcillátorok
  • Indiku00e1torok
  • Oszcillu00e1torok
  Session 38
  08:03
  Mozgó átlagmutató és sajátosságai
  • Mozgu00f3u00e1tlag (Moving Average=MA) Indiku00e1tor
  Session 39
  05:58
  Relatív erősség index-RSI mutató
  • RSI
  Session 40
  03:08
  Commodity Channel Index-CCI indikátor
  • A CCI, azaz u00c1rucsatorna Index (Commodity Channel Index)
  Session 41
  03:30
  MACD mutató
  • MACD
  Session 42
  06:19
  Divergencia és konvergencia
  • Divergencia u00e9s Konvergencia
  • Divergencia
  • Konvergencia, avagy Negatu00edv Divergencia
  Session 43
  06:33
  Bullish és Bearish Rejtett Divergencia
  • Rejtett Divergencia
  Session 44
  10:41
  Harmonikus Alakzatok
  • Harmonikus Alakzatok
  Session 45
  10:01
  Elliott hullámelmélet
  • Elliott Hullu00e1mok
  Session 46
  07:02
  Andrew Pitchfork mutatója
  • Andrews Vasvilla
  Session 47
  04:37
  Andrew Pitchfork jelzései
  • Első szignu00e1l modell
  • Mu00e1sodik szignu00e1l modell
  • Harmadik szignu00e1l modell
  Session 48
  07:54
  Session 49
  00:04:53
  Andrew Pitchfork kiegészítő sorai és jelzései
  • 1. tu00edpus ? Kiegu00e9szu00edtő vonal
  • 2. tu00edpus ? Kiegu00e9szu00edtő szignu00e1l
  • 3. tu00edpus ? Kiegu00e9szu00edtő szignu00e1l
  Session 50
  10:24
  Ár Action kereskedési technika
  • Vu00e9teli zu00f3na
  • Eladu00e1si zu00f3na
  • Fu00fcggőben lu00e9vő zu00f3na
  Session 51
  24:13
  Arany trendi elemzés alkalmazása Ár Művelet
  • Az Arany trendju00e9nek elemzu00e9se Price Action mu00f3dszerrel
  Session 52
  07:48
  Alapvető elemzési alapok
  • Fundamentu00e1lis elemzu00e9s
  • Kocku00e1zatkeresu00e9s
  • Kocku00e1zatkeru00fclu00e9s
  Session 53
  08:18
  Alapvető elemzés és pénzügyi jelentés
  • Kamatlu00e1b
  • A Bruttu00f3 Hazai Termu00e9k, GDP (Gross Domestic Product)
  • A munkanu00e9lku00fclisu00e9gi ru00e1ta u00e9s foglalkoztatu00e1s vu00e1ltozu00e1su00e1nak mu00e9rtu00e9ke
  Session 54
  12:19
  Kockázatkezelés és pénzgazdálkodás
  • A kereskedu00e9si folyamat
  • Pu00e9nzkezelu00e9s
  • Kocku00e1zatkezelu00e9s
  Session 55
  06:24
  Kereskedési stratégiák és testreszabott stratégiák
  • Stratu00e9gia
  • A stratu00e9giu00e1k tu00edpusai
  • A stratu00e9giu00e1k testreszabu00e1sa
  Session 56
  04:25
  Bollinger Bands Indicator Stratégia
  • A Bollinger szalagok
  Session 57
  05:24
  Breakout stratégia és visszavonási stratégia
  • Kitu00f6ru00e9si stratu00e9gia
  • Belu00e9pu00e9si pont
  • Kereskedu00e9sre alkalmas szimbu00f3lumok
  Session 58
  03:48
  Hamis kitörési stratégia gyertyatartó megerősítéssel
  • Hamis kitu00f6ru00e9s
  Session 59
  03:38
  Haladó MACD stratégia
  • Haladu00f3 MACD Stratu00e9gia
  • Take Profit u00e9s Stop Loss u00e1r
  Session 60
  04:10
  RSI és mozgó átlagos stratégia
  • RSI u00e9s mozgu00f3u00e1tlag stratu00e9gia
  • Kereskedu00e9sre alkalmas szimbu00f3lumok
  • Időkeretek
  Session 61
  04:37
  Kettős és kettős alsó rész az RSI stratégiában
  • Dupla csu00facs u00e9s dupla alj az RSI oszcillu00e1torban
  • Kereskedu00e9sre alkalmas szimbu00f3lumoku00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0
  • Időkeret
  Session 62
  05:04
  Dupla felsõ és kettõs alsó minta
  • Dupla csu00facs, dupla alj u00e9s gyertya
  Session 63
  14:45
  Különleges gyertyatartó minták
  • Ku00fclu00f6nleges gyertyu00e1k
  • Első mu00f3dszer
  • Mu00e1sodik mu00f3dszer
  Session 64
  05:29
  Elszakadt felemelkedő és bukó Három módszer gyertyatartó
  • Medve breakaway (kitu00f6ru00e9s)
  • Medve falling three methods (eső hu00e1rmas alakzat)
  • Bika breakaway (kitu00f6ru00e9s)
  Session 65
  04:46
  Bullish és Bearish Három belső bárban Gyertyatartó minták
  • Medve hu00e1rom belső oszlop gyertya u00e9s Bika hu00e1rom belső oszlop gyertya
  Session 66
  03:07
  Csipesz gyertyaalakzatok
  • Csipesz csu00facs
  • Csipesz alj
  Session 67
  13:45
  R stratégia
  • R stratu00e9gia
  • Időkeretek
  • Szimbu00f3lumok
  Session 68
  09:33
  Session 68
  09:33
  Opció Bináris opciók Alapok
  • Opciu00f3, binu00e1ris opciu00f3, az opciu00f3 u00e9s binu00e1ris opciu00f3 ku00f6zti ku00fclu00f6nbsu00e9gek
  • Call (Magasabb) u00e9s Put (Alacsonyabb)opciu00f3
  • Binu00e1ris opciu00f3
  Session 69
  08:21
  Session 69
  08:21
  Különböző típusú bináris opciós szerződések
  • A binu00e1ris opciu00f3k fajtu00e1i
  • Euru00f3pai opciu00f3
  • Amerikai opciu00f3
  Session 70
  05:18
  Session 70
  05:18
  Bináris opciós szabályozás
  • A binu00e1ris opciu00f3 szabu00e1lyozu00e1sa
  • SEC:Securities and Exchange Commission (u00c9rtu00e9kpapu00edr u00e9s Tőzsdebizottsu00e1g) ? USA
  • FINRA:Financial Industry Regulatory Authority (Pu00e9nzu00fcgyi u00c1gazat Szabu00e1lyozu00f3 Hatu00f3su00e1ga) ?USA
  Session 71
  07:27
  Session 71
  07:27
  Session 72
  10:45
  Session 72
  10:45
  Session 73
  13:14
  Session 73
  13:14
  Session 74
  07:03
  Session 74
  07:03
  Session 75
  08:38
  Session 75
  08:38
  Session 76
  10:11
  Session 76
  10:11
  Session 77
  09:06
  Session 77
  09:06
  Session 78
  05:09
  Session 78
  05:09
  Session 79
  05:07
  Session 79
  05:39
  Session 80
  06:13
  Session 81
  07:26
  Session 82
  13:03
  Session 83
  12:53
  Session 84
  09:39
  Session 85
  04:14
  Session 86
  05:36
  Session 87
  03:41
  Session 88
  05:42
  Session 89
  15:14
  Session 90
  05:37
  Session 91
  07:10
  Session 92
  07:59
  Session 93
  05:03
  Session 94
  10:29
  Session 95
  06:29
  Session 96
  10:53
  Session 97
  08:48
  Session 98
  09:09
  Session 99
  03:55
  Session 100
  03:15
  Session 101
  02:41
  Session 102
  03:32

  Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates